Augo                    Augo Supplement®

 

 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek


1. Általános információk

1.1. A Szolgáltató adatai

Az augo.hu webáruház és üzemeltetője:
Cégnév: Augo Supplement Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2721 Pilis Munkácsy Mihály utca 20/B
Elérhetőség:

E-mail: info@augo.hu
Web: www.augo.hu
Adószám: 29278303-2-13

Közösségi EU Adószám: 29278303
Cégjegyzékszám: 13-09-213396
(továbbiakban: Szolgáltató vagy Eladó)

 

A tárhely-szolgáltató adatai: UNAS Online Kft

Címe: Magyarország, 9400 Sopron, Kőszegi út 14

E-mail: unas@unas.hu

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2021.06.27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a Vásárlók honlapon keresztül történő értesítése mellett.

 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webshop felületén megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A weboldalon történő vásárlás feltétele, hogy a vevő (továbbiakban: Vevő vagy Fogyasztó) magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. 

A weboldalon történő vásárláshoz ajánlott a regisztráció A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatvédelemi és Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli. A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendelés visszaigazolásával vásárlási szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vevő között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. A Szolgáltató a szerződést annak száma szerint tartja nyilván. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

2. A vásárlás menete:

 

A webáruházban minden áru részletes leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek minimálisan ugyan, de eltérhetnek a képen látottaktól. Az oldalakon szereplő árak tartalmazzák az áfát.

A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Az egyes akciók a weboldalainkon egyértelműen feltüntetésre kerülnek az akció keretébe tartozó termékek, a vonatkozó kedvezmények megjelölésével, a kedvezmények összevonására nincs lehetőség. Egy időben két kedvezmény egyszerre történő felhasználása nem lehetséges. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart. Kizárólag a kedvezményes áron leadott rendelést tekintjük teljesítendőnek, amennyiben a vásárló az akció/kampány ideje alatt nem tudta a kedvezményes árut megrendelni a webshopból más felületen (e-mailben vagy telefonon) erre nincs lehetősége, módosítani a megrendelést nem lesz lehetősége. A megrendelésétől számítva 14 napig elállhat, így viszont a kedvezményre már nem lesz jogosult. Kampányok ideje alatt a megrendelések módosítására, összevonására nincs lehetőség.

2.b Az áru kiválasztása, a vásárlás menete

A Vevő a kiválasztott árut a “Kosár” –ba rakhatja. Ezt követően mód van a vásárlás folytatásával újabb termékek kiválasztására, és a “Kosár”-ba helyezésére. A megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a „Kosár” tartalmát módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut helyezzen el. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vásárlói adatokat. A vásárlási minimum meghatározásában a szolgáltató bármilyen módosítással élhet, ennek jelenlegi értéke: 10.000 ft

A megrendelés létrejöttéhez Vevőnek el kell fogadnia Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit. Megrendeléskor kötelező megadni a Vásárló valós nevét, címét, telefonos elérhetőségét, e-mail címét, illetve a számlázáshoz szükséges adatokat. 

2.c Szállítási díj

A termék szállítási díjáról a Vevő a vásárlás előtt a “Szállítás” menüpontban előzetesen tájékozódhat. A megrendelés véglegesítése előtt a szállítási cím szerinti végleges szállítási díj összegével emelkedik a megrendelt áruk végösszege, így a Vevő ennek tudatában dönthet a megrendelés véglegesítéséről.

2.d  Fizetés

 Utánvét: Az utánvéttel történő fizetés választásánál a szállítást végző futárnak kell kifizetni az áru ellenértékét. A csomag megrendelése előtt lehetőség van utánvét igénylésére. Ez azt jelenti, hogy a csomag értékét és a szállítás díját is fizetheti a címzett a küldemény átvételekor a futárnak készpénzben. 

 Átutalás: A rendelés ellenértéke, a rendelés teljesítése előtt átutalással is kifizethető. Kérésre, az átutaláshoz proforma számlát küldünk e-mailben. Fontos, hogy az átutalás megjegyzés rovatában fel legyen tüntetve a rendelés azonosítója. 
 
Ha a Vevő – szóban vagy írásban – úgy nyilatkozik, hogy nincs adószáma, vagy az ügyletben nem áfaalanyként jár el, és ezért a számlázáshoz nem ad meg az adószámot, akkor a számlának nem kell vevői adószámot tartalmaznia.

Az átutalást a következő számlaszámra kérjük teljesíteni:

Augo Supplement Korlátolt Felelősségű Társaság

Unicredit Bank Zrt.

Bankszámla száma: 10918001-00000114-24080002

IBAN szám: HU45 10918001-00000114-24080002

 

A beérkező átutalás feldolgozása 2-3 munkanap. A szállításra csak a befizetett összeg jóváírását követően, és a kifizetés feldolgozását követően kerül sor. A szállítás ideje a kiválasztott opciótól függően alakul, melyről a Vásárló megrendeléskor előzetesen tájékoztatást kap a szállítási információknál. Ha az átutalást teljesítő személy neve eltér a megrendelő személyétől, a közlemény rovatban az azonosító mellett ennek feltüntetése is szükséges. Amennyiben 15 napon belül nem érkezik meg bankszámlánkra a megrendelés végösszege, a rendelés automatikusan törlésre kerül rendszerünkből. A termékek kiszállítását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

3. Megrendelés visszaigazolása, a szerződés létrejötte:

 

A Szolgáltató a megrendelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre továbbít egy megerősítő e-mailt, annak ellenőrzésére, hogy a regisztrációt valóban a megadott e-mail cím használója kezdeményezte. Amennyiben megrendelésed elküldésétől számított 48 órán belül nem kapsz visszaigazolást az általad megadott valós e-mail címre megrendelésed elfogadásáról vagy elutasításáról, mentesülsz az ajánlati kötelezettség alól. 

A távollévők közötti szerződés akkor jön létre, amely időponttól kezdve abból a felekre nézve jogok és kötelezettségek származnak, ha a Szolgáltató a visszaigazolást követően egy újabb e-mailben vagy például telefonon értesíti a Vevőt a megrendelés teljesítéséről, a termék postára adásáról (a futárcégnek való átadásáról) vagy az üzlethelyiségben való átvétel lehetőségéről.

Az e-mailben küldött automatikus visszaigazolással a Szolgáltató még nem fogadja el a megrendelést, ez még nem jelenti a szerződés létrejöttét, mivel a visszaigazolás mindösszesen a megrendelés Szolgáltatóhoz való megérkezését igazolja. Így adott esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén a Szolgáltató nem köteles a termék leszállítására az automatikus visszaigazolásban foglalt feltételekkel.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen

 ● valótlan vagy hiányos adatok megadása;

 ● a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más felhasználók személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével vagy a Termékekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató a Vevőt e-mail üzenetben tájékoztatja. Amennyiben megrendelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, jelezze az info@augo.hu címen és munkatársunk a megadott elérhetőségei egyikén megkeresi.

3.b Szállítás

Az áruk szállítási címre történő szállítását a Szolgáltatóval szerződött futár cég (továbbiakban: Szállító) végzi, illetve lehetőség van a megrendelt árunak Pick Pack Pontokon történő átvételére is. Az áru kiszállítására a Szolgáltató és a Szállító között létrejött szállítási szerződés feltételei vonatkoznak. A teljesítés a Vevő által történő szállítási címre, illetve kiválasztott Pick Pack Pontra történő kiszállítással, és annak a Vevő vagy megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással száll át a Vevőre.

Kampányok, akciók ideje alatt megnövekedett rendelésszám miatt nem tudjuk garantálni a 4-5 munkanapon belüli kézbesítést. Kiemelt akciók, ünnepi időszak idején a szállítás idő megnövekedhet, 20 munkanapon belül vállaljuk a megrendelések kiszállítását.

4.  Elállás Joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  1. terméknek,
  2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban megjelölt címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja. (pl. étrend-kiegészítő)
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

 

 

5.  Panaszkezelés

 

Amennyiben a Vevőnek a honlap üzemelésével, az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt Szolgáltatónak az alábbi e-mail címen jelezheti: info@augo.hu. Minden egyes panaszt érdemben kivizsgálunk, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Vevőt tájékoztatjuk.

Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat.

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

(1052 Bp., Városház u.7., tel.:318-2681)

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)

(1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.)

 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

 

(1056 Budapest, Váci u. 40.)

 

 

 

6. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések:

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Vevőkre terjed ki. A Szolgáltató és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő rendszerbe való regisztrációja megtörténik, vagy a Vevő a megrendelés során jelen ÁSZF-et elfogadja, és a Vevő részére a Szolgáltató által elektronikus úton továbbított visszaigazolás megtörténik.

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépés napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF határozatlan időre szól. Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.  

7. Adatvédelemre és az adatkezelés biztonságára vonatkozó információk

Az Ön személyes adatainak védelme az Augo Supplement Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar szabályozásnak (2011. évi CXII. törvény) és az EU adatvédelmi előírásainak (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.


Az adatkezelésre vonatkozó Önt érintő irányelveinket az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatja.

Adatkezelési tájékoztató
TARTALOM


I. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
I.1. Tájékoztató célja 
I.2. Tájékoztató hatálya 
I.3. Az adatkezelő adatai 
I.4. Ügyfélszolgálat
I.5. Augo Supplement Kft. által kezelt weboldalak 
II. DEFINÍCIÓK 
III. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK 
IV. EGYES ADATKEZELÉSEK 
IV.1. Az adatkezelés jogalapja 
IV.2. Szolgáltatások teljesítése 
IV.2.1. Online megrendelések teljesítése 

IV.2.3. Ügyfélszolgálati adatkezelés 
IV.3. Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú adatkezelés 
IV.3.1. Direkt marketing megkeresések 
IV.3.2. Hírlevél küldés 
V. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
V.1. Az érintett tájékoztatása 
V.1.1. Közvetlen adatfelvétel 
V.1.2. Nem közvetlen adatfelvétel 
V.2. Az érintett hozzájárulása 
V.3. A hozzájárulás tartalma és megadásának módja 
V.4. Információ technológia alkalmazások, cookie 
V.5. A személyes adatok tárolása 
V.5.1. Adattárolás elvei 
V.5.2. Elektronikus adattárolás 
V.6. Az adattárolás időtartama 
V.7. Adatfeldolgozás 
V.8. Adatfeldolgozók
V.8.1. A cég adatfeldolgozói 
VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 
VI.1. Az érintett hozzáférési joga 
VI.2. Helyesbítés és törlés 
VI.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
VI.4. Az adathordozhatóság 
VI.5. A tiltakozáshoz való jog 
VI.6. Értesítési kötelezettség 
VI.7. Jogorvoslati lehetőségek 
VI.7.1. Augo Supplement Kft. közvetlen jogorvoslata 
VI.7.2. Nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság 
VI.7.3. Bírósági jogorvoslat 
VI.7.4. Adatvédelmi tisztviselő 
VII. ADATBIZTONSÁG 
VIII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA 

I. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

I.1. Tájékoztató célja
Jelen tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) meghatározza az Augo Supplement Kft. 2721 Pilis, Munkácsy Mihály utca 20/B. a továbbiakban: „Augo Supplement Kft.” vagy „adatkezelő”)
által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, az Augo Supplement Kft.-nél vezetett nyilvántartások működésének rendjét, biztosítja az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogellenes megváltoztatását
és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
Az Augo Supplement Kft. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
I.2. Tájékoztató hatálya
A Tájékoztató hatálya kiterjed az Augo Supplement Kft. által az adatkezelő által kezelt weboldalakon
leadott megrendelések teljesítésére, valamint direktmarketing célú adatkezelésekre.
A Tájékoztató hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik az Augo Supplement Kft. által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási műveletekben részt vesznek, vagy az Augo Supplement Kft.
által kezelt vagy feldolgozott adathoz hozzáférnek.
A Tájékoztató 2021. május 28. napján lép hatályba
I.3. Az adatkezelő adatai
Cégnév: Augo Supplement Kft.
Székhely: 2721 Pilis, Munkácsy Mihály utca 20/B.
Cégjegyzékszám: 13-09-213396
Adószám: 29278303-2-13
I.4. Ügyfélszolgálat
Augo Supplement - www.augo.hu
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@augo.hu

II. DEFINÍCIÓK

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
1. Info tv: Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
2. GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet);
3. Adat: Az Info tv. és GDPR által személyes adatnak vagy különleges adatnak minősített adatok,
így különösen az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
4. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
5. Adatközlő: az a természetes-, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
avagy nevükben eljáró természetes személyek, akik bármely formában Augo Supplement Kft. részére
felhívásra, vagy anélkül harmadik személyek személyes adatát közlik.

6. Bizalmas információ: minden olyan nem könnyen hozzáférhető tény, tájékoztatás, egyéb adat és
az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása,
másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a bármelyik Fél jogos pénzügyi vagy politikai
érdekét, személyhez fűződő jogait sértené vagy veszélyeztetné.
7. Dmtv.: a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvény
8. Grt.: továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény
9. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett,
tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja
termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása
a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.
10. Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve -
a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá,
hogy személyes adataikat az e tájékoztatóban meghatározott kapcsolatfelvételi lista vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

11. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba
vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint
a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás,
ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve,
megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul
(a továbbiakban: reklám),
12. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
13. Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények
fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, tartalmazó lista.
14. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg,
az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;

15. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető;
16. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
17. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően
az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
18. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül
kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
19. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
20. Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi
állapotáról.

21. Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat
és egyesületeket is;

22. Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
22.1. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban
található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
22.2. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben
kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően
jelentős mértékben érint érintetteket;

23. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és
tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
24. Augo Supplement Kft. által a www.augo.hu weboldalon keresztül egészséges életmóddal kapcsolatos termékek, étrendkiegészítők , sporteszközök és sportruházat megrendelése, házhozszállítással, amely alapján az Ügyfél díj fizetésére köteles.

III. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK

Augo Supplement Kft. tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak védelméhez való jogát
és adatkezelése körében biztosítja, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen.
Augo Supplement Kft. a személyes adatot meghatározott jogszerű célból kezel.
Augo Supplement Kft. adatot a jogszabályban meghatározott jogalap alapján kezel.
Az adatkezelés során Augo Supplement Kft. a személyes adatot jogszerűen és átlátható módon kezeli.
Augo Supplement Kft. az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mennyiségű és típusú adatot kezel.
Az adatkezelés minden esetben megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás egyszerű, átlátható és érthető módon kerül megfogalmazásra.
Augo Supplement Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit valamennyi munkavállalójával, érdekkörében eljáró megbízottjával megismerteti és elfogadtatja.
Az adatok felvétele és kezelése a tisztesség és törvényesség elvének betartásával történhet.
Az önkéntes rendelkezés alapján történő adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig terjedhet.
Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
Az adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell.
Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni, ideértve azt az esetet is, amikor a címzettek csoportja kerül meghatározásra.
Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig
biztonságos módon kell megvalósítani.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát,
igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.
Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul - módosíthatja, vagy visszavonhatja.
Az adatfeldolgozás általában elektronikusan, gépi úton történik.
Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján
kell elvégezni.
Az adatok akkor továbbíthatóak, ha jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes továbbítással érintett személyes adatra nézve teljesülnek.

IV. EGYES ADATKEZELÉSEK

IV.1. Az adatkezelés jogalapja
Augo Supplement Kft. adatkelezésére a következő jogalapok legalább egyikének fennállása esetén
kerülhet sor:
1. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás)
2. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése).
3. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség teljesítése).
4. Az adatkezelés Augo Supplement Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai (jogos érdek).
Augo Supplement Kft. tevékenysége körében a következő célokhoz kötött adatkezeléseket végzi

 

IV.2. Szolgáltatások teljesítése
IV.2.1. Online megrendelések teljesítése
Adatkezelés célja: Augo Supplement Kft. a www.augo.hu weboldalon keresztül, regisztrált felhasználókkal létrejött szerződések teljesítése, termékekkel kapcsolatosan
tájékoztatás nyújtása, termékek kiszállítása, számla kiállítása, összvásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálásbiztosítása.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) b. pont – szerződés teljesítése
Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, fax, születési dátum,
neme, számlázási név és cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám
Adattovábbítás és adatfeldolgozó: Termékek kiszállítása céljából futárszolgálatnak - SPRINTER Futárszolgálat Hungary Kft, DHL Express Magyarország Szállítmányozó és Szolgáltató Kft., TRANS-OFLEX Hungary Kft., DPD Hungária Kft., GLS Hungary Kft.
Adatkezelés időtartama: A szerződés megkötésétől számított 5 év (elévülési idő) + 60 nap.
Létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év + 60 nap.

 

IV.2.2. Ügyfélszolgálati adatkezelés
Adatkezelés célja: Ügyfelek/vevők megkülönböztetése, az esetleges fogyasztói visszajelzések kezelése, panaszügyek kezelése, szerződéssel kapcsolatos elállási ügyek kezelése, megrendelések módosítása, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, pénzügyi nyilvántartás, kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) c. - Jogi kötelezettség teljesítése, Fgytv. 17/A.§.,
Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, fax, születési dátum,
neme, számlázási név és cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám
Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott vála-
szok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év + 60 nap. A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év + 60 nap.
Adattovábbítás és adatfeldolgozó: Az Augo Supplement Kft. ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe
adatfeldolgozót.

IV.3. Direkt marketing megkeresések
Adatkezelés célja: Üzleti célú adatbázis építése, kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, kapcsolatfelvétel az
adatkezelés megújítása, meghosszabbítása érdekében, kapcsolatfelvétel korábbi céltól eltérő célhoz
történő hozzájárulás beszerzése érdekében, kapcsolatfelvétel korábbiaktól eltérő megkereséshez történő hozzájárulás beszerzése érdekében, termékekről tájékoztató nyújtása, új termékekről tájékoztató nyújtása, az adatkezelő, az ajánlatainak továbbítása, promóciókban történő részvételre szóló meghívás,
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) a. pont – önkéntes hozzájárulása
Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím, e-mail cím
Adattovábbítás és adatfeldolgozó: a Augo Supplement Kft. ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe
adatfeldolgozót.
Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig + 60 nap, de legfeljebb 5 év

IV.4. Hírlevél küldés
Adatkezelés célja: Érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó, üzletszerzési célból, elektronikus úton megküldött levél (e-mail)
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a. pont- önkéntes hozzájárulás
Kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím
Adattovábbítás és adatfeldolgozó: az Augo Supplement Kft. ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe
adatfeldolgozót. Hosting szolgáltató: UNAS Online Kft.
Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának (leiratkozás) visszavonásáig
A direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait az Augo Supplement Kft. kezeli.
Az adatkezelés célja egyes adatkezeléseknél eltérhet.
Direkt marketing célú megkereséshez csak 18. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.
A direkt marketing célú adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
A közvetlen üzletszerzés céljából gyűjtött telefonszámot, név- és lakcímadatokat az adatkezelő közvetlen üzletszerzés céljából történő megkereséshez való hozzájárulás beszerzése érdekében elkészített kapcsolatfelvételi listán tartja nyilván.

Az adatkezelő a kapcsolatfelvételi listán szereplő adatokat az érintett előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem továbbítja.
Az adatkezelő a kapcsolatfelvételi listán szereplő érintettekkel elektronikus levél útján lép kapcsolatba, amennyiben ezen adatokat az érintett önkéntesen megadta. A kapcsolatfelvétel során tájékoztatni kell az érintettet arról, hogy ki az adatkezelő, az adatokat milyen forrásból szerezte, milyen
célra és módon, mely adatokat és milyen időtartamban kívánja felhasználni. Tájékoztatni kell továbbá az érintettet az adatfeldolgozó igénybevételéről, későbbi esetleges adattovábbítási szándékáról, továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése.
Ezt követően a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezeléshez az érintett hozzájárulását
kell kérni, és tájékoztatni kell arról, hogy e hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonható.
Az érintettel közvetlen megkeresés módszerével reklám kizárólag tájékoztatást követően és kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
A hozzájárulás megadását kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania.
Hangfelvétel készítése esetén az érintettet erről előzetesen tájékoztatni kell, és a hangfelvétel készítéséhez az érintett hozzájárulását kell kérni.
Amennyiben az érintett a közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez nem járul hozzá, vagy kérte az adatai kezelésének az adott célból történő megszüntetését, úgy az adatkezelő az érintettel
a továbbiakban nem léphet kapcsolatba. Az ilyen érintettek adatait az adatkezelő tilalmi listán
(a továbbiakban Robinson lista) tartja nyilván annak érdekében, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ne kerüljenek az adatkezelő által újból felvételre, és az érintettek ne kerüljenek az adatkezelő által
újból megkeresésre. A tilalmi listán szereplő adatokat az adatkezelő a jelen pontban meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használhatja fel, más adatállománnyal nem
kapcsolhatja össze, nem adhatja át, más célra nem használhatja fel.
A Robinson lista esetében az adatkezelő a listán szereplő adatokat a tilalmi listára kerülést követően a jogszerű adatkezelés igazolása érdekében az elévülési ideig tárolja, azt követően intézkedik
az adatok és kapcsolódó adatkezelés jogszerűségét igazoló dokumentumok törlése és megsemmisítése iránt.

V. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

V.1. Az érintett tájékoztatása
Az adatkezelések megvalósítása előtt - a jogszabályi előírások figyelembevételével – érthető és
egyértelmű tájékoztatást kell közzé tenni az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás
önkéntessége esetén - az önkéntes jellegről.
Augo Supplement Kft. általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatokat kér az érintettektől, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után az érintettek szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

V.1.1. Közvetlen adatfelvétel
Amikor az érintettől közvetlenül vesz fel adatot Augo Supplement Kft., az adatfelvételt megelőzően tájékoztatja az érintettet:

A tájékoztatás tartalmazza:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy
harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk
(1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy
az azok elérhetőségére való hivatkozás.
A fentiekben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján
alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog,
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy
szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni,
továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve
a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

V.1.2. Nem közvetlen adatfelvétel
Amikor nem az érintettől közvetlenül vesz fel adatot Augo Supplement Kft., az adatfelvételt megelőzően tájékoztatja az érintettet:
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, Augo Supplement Kft. az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk (1)
bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas
garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az
azok elérhetőségére való hivatkozás.
A V.1.2. pontban hivatkozottakon túl említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges
következő kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik
fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes
adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel bír.

A fenti tájékoztatást Augo Supplement Kft. az alábbiak szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel
való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal
való közlésekor.
Amennyiben Augo Supplement Kft. a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és lentiekben említett minden releváns kiegészítő információról.

V.2. Az érintett hozzájárulása
Amennyiben Augo Supplement Kft. az érintett személyes adatait – a kapcsolatfelvételi lista kapcsán meghatározott kivétellel – az érintett hozzájárulása alapján kezeli, úgy az adatkezelésre az érintettek megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől
eltérően kötelező erővel nem rendelkezik– kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Augo Supplement Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Az érintetteket külön, vagy a jelen tájékoztatóra való utalással tájékoztatni kell arról, hogy az e-mail címének megadása esetén egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

V.3. A hozzájárulás tartalma és megadásának módja
Elektronikus úton történő adatmegadás esetén az elektronikus felületen történő egyértelmű elfogadó mező jelölése jelenti a tájékoztatás megértését és elfogadását.
A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok hiányában a szerződés
megkötésére nem kerülhet sor.
Valamely promócióban való részvételhez, és/vagy regisztrációhoz kért személyes adatok között feltüntetésre kerül, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kéri Augo Supplement Kft. „kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal,
hanem arra, hogy vannak olyan rovatok, amelyek kitöltése nélkül a promócióban való részvétel,
a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő
kitöltése elutasításához vezethet.
Augo Supplement Kft. az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes, illetve egyéb adatokat nem
egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a megfelelő tájékoztatást követően, az érintett előzetesen hozzájárul ehhez.
Augo Supplement Kft. a vásárlók kényelmének biztosítása érdekében termékei többségét futárszolgálat igénybevételével szállítja ki a vevő által megjelölt szállítási címre, melyről a vevő/Ügyfél már
a szerződés megkötésekor a szerződésben tájékoztatást kap. Augo Supplement Kft. a kiszállítást végző partnervállalat számára átadja a szállítandó terméket, a címzett nevét és postai címét, valamint
a megadott telefonszámát. Ennek során kiköti, hogy a csomagszállító partner ezeket az adatokat
a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra.
Augo Supplement Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát. Az Augo Supplement Kft. által használt informatikai infrastruktúrán belül az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos feladatokat az Augo Supplement Kft. informatikai biztonsági politikájában
foglalt elvek, eljárások és biztonsági kontrollok szabályozzák. A személyes adatokhoz csak az illetékes
munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

V.4. Információ technológia alkalmazások, Cookie
Információ technológiai alkalmazások, online hirdetésekkel kapcsolatos rendelkezések: Cookie.
Augo Supplement Kft. egyes tevékenységei a saját vállalkozás irányítására, elemzésére, sikerességének
javítására irányulnak, amelynek érdekében önálló statisztikákat készít, felhasználói élmény javítása
céljából cookie-kat gyűjt, illetőleg alkalmazza a lentiekben részletesen meghatározott programokat.
Érintett weboldalak, alkalmazások ahol cookie-kat gyűjtenek az I.5. pontban kerül feltüntetésre.
Technikai adatok és cookiek kezelése
Augo Supplement Kft. rendszere (vagy az általa megbízott adatfeldolgozó) automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok
egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat
szolgál. A cookie-k lehetővé teszik egy weboldal vagy alkalmazás számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k Augo Supplement Kft. egy weboldala vagy alkalmazása optimalizálásában
segít, abban, hogy a weboldal vagy alkalmazás szolgáltatásait az érintettek szokásának megfelelően
alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
• megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
• emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
• elemzik a weboldal vagy alkalmazás használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön,
a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt,
• figyelemmel kísérik hirdetések hatékonyságát.

Amennyiben a weboldal vagy alkalmazás külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem Augo Supplement Kft. felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookiet, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére.
A cookie azt közli az adott webkiszolgálóval, hogy egy bizonyos weblapot már korábban is meglátogatott böngészőjével a felhasználó. Ha a felhasználó például weblapokat szab testre vagy termékekre, szolgáltatásokra iratkozik fel egy webhelyen, a létrehozott cookie segítségével a weblapot tároló
kiszolgáló tárolni tudja a felhasználó megfelelő adatait. Ez egyszerűsíti a személyes adatok (például a számlázási cím vagy a szállítási cím stb.) rögzítésének folyamatát. A webhely ismételt meglátogatásakor a program be tudja olvasni a korábban már megadott felhasználói adatokat, így a webhely
szolgáltatásainak használata is kényelmesebbé válik.
Lehetőség van engedélyezni vagy letiltani a cookie-kat, de az érintett dönthet úgy is, hogy a böngészője kérjen engedélyt a cookie-k fogadására. A cookie-k letiltása esetén egyes webes szolgáltatások nem működnek megfelelően, és a letiltás nem jelenti a számítógép internetes jelenlétének elrejtését, sőt, a böngészési szokások továbbra is követhetőek maradnak. A letiltást követően
a HTTP-kérések továbbra is tartalmazzák a kiindulási helyet (HTTP-alapú hivatkozó), az IP-címet,
a böngészőprogram verziószámát, az operációs rendszer verziószámát és egyéb információt.
Az érintettek az ún. „cookie szabályzat”-ból értesülhetnek, hogy az érintett weboldal, vagy alkalmazás mennyiben és milyen módon gyűjt róluk adatokat. A cookie szabályzat általában a weboldalra
történő első látogatás alkalmával jelenik meg az érintett részére, és tájékoztatja arról, hogy az adott
weboldal, vagy alkalmazás a cookie-kat miként használja fel.

Cookie-k letiltása
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg
a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök >
Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén

V.5. A személyes adatok tárolása
V.5.1. Adattárolás elvei
Augo Supplement Kft.-nek biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfeleljen. Augo Supplement Kft. gondoskodik az eltérő célú adatkezelések megfelelő logikai elkülönítéséről. Augo Supplement Kft. az elektronikus nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembevételével
kezeli. A jelen Tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus nyilvántartások esetében
érvényesülnek.
A nyilvántartás tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján elkülöníthető adatkezelések
egymástól elkülönüljenek.
Augo Supplement Kft. a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és
egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és az Augo Supplement Kft. érdekkörében eljáró személyekismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
Augo Supplement Kft. az elektronikus nyilvántartást olyan informatikai program útján üzemelteti, amely
megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz
kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik
ellátása érdekében erre szükségük van. Az adatokhoz hozzá férő személyek belépéseit és tevékenységeit a rendszer nyilvántartja.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl. bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására Augo Supplement Kft.-t, úgy - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől
eltérően kötelező erővel nem rendelkezik– kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
V.5.2. Elektronikus adattárolás
Augo Supplement Kft. részére elektronikus úton megadott adatokat Augo Supplement Kft. saját szerverein
gyűjti, bizonyos esetekben tárolja.

V.6. Az adattárolás időtartama
Augo Supplement Kft. az adattárolás időtartamát az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban
határozza meg. Amennyiben az adattárolás időtartamát jogszabály határozza meg, ott a jogszabály
által előírt időtartamig Augo Supplement Kft. tárolja az adatokat.
Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatot törölni kell.
Amennyiben az adatkezelést az érintett – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve -
megtiltotta, az adatokat törölni kell.
Amennyiben valamely adatot törölni kell, úgy az adatot az eredetileg tartalmazó nyilvántartásból
Augo Supplement Kft. elkülöníti és áthelyezi a törlésre megjelölt adatok nyilvántartásába. A törlésre
kijelölt adat nyilvántartáshoz kizárólag a törlés elektronikus megsemmisítéséhez feltétlenül szükség
mértékben feljogosított Augo Supplement Kft. munkavállaló fér hozzá, feladatai ellátásához.
Az adatok törlése esetén Augo Supplement Kft. valamennyi személyes adatot töröl, avagy oly módon
anonimizál, hogy az eredeti személyes adat már ne legyen helyreállítható.
Augo Supplement Kft. az elektronikus adatok időmúlás miatt szükségessé váló törlésre történő kijelölésre számítástechnikai algoritmust alkalmaz, mely 60 naponként ellenőrzi az adatkezelés időtartamát, és annak lejártát egyes adatkezelésenként, egyúttal törlésre jelöli az érintett adatot. A törlésre kijelölt
adatokat felelős számítástechnikai szakember felügyelete mellett Augo Supplement Kft. rendszereiből törlésre kerül, vagy amennyiben gazdasági statisztikai célból az szükséges, az adat anonimizálására
kerül sor, és azt Augo Supplement Kft. a továbbiakban személyes adattól mentesen tárolja.
Augo Supplement Kft. az érintett által kért adattörlést – amennyiben a kérelem jogszerűen teljesíthető
– minden esetben elvégzi, és dokumentálja. Augo Supplement Kft. a törlési kérelemig fennálló jogszerű
adatkezelés igazolása céljából, illetőleg a jövőbeni adatkezelés elkerülése érdekében a szükséges
nyilvántartásokba helyezi az érintett adatait.
Augo Supplement Kft. biztosítja, hogy az adatok törlésére igazolt és ellenőrizető módon kerüljön sor.

V.7. Adatfeldolgozás
Augo Supplement Kft. bizonyos esetekben adatokat ad át harmadik személyek részére, így
a) szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozó vagy alvállalkozók egy meghatározott csoportja részére
b) bírósági-, hatósági megkeresés vagy más törvényes adatszolgáltatás teljesítése érdekében
Augo Supplement Kft. a szerződések teljesítése illetőleg direkt marketing célok érvényesítése érdekében adatfeldolgozókat vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy az adatokat kizárólag Augo Supplement Kft. utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.
Augo Supplement Kft.-nek a tevékenységét érintően több adatfeldolgozója van. Az adatfeldolgozó elérhetőségét, és az egyes adatfeldolgozási tevékenységeket, az adatfeldolgozással érintett adatkategóriákat a jelen Tájékoztató 5.8. pontja tartalmazza.
Amennyiben Augo Supplement Kft. az érintett adatait átadja adatfeldolgozók részére, úgy arról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatja az érintettet.
Minden Augo Supplement Kft. által megbízott adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve
és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen
– az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a
neve és elérhetőségei;
b) az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
c) ha lehetséges, az adatkezelés biztonsága érdekében tett technikai és szervezési intézkedések
általános leírása.
Az említett nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.

V.8. Adatfeldolgozók
Augo Supplement Kft. az alább felsorolt adatfeldolgozókkal kötött szerződést az adatfeldolgozásra.
Az adatfeldolgozás magába foglal minden olyan tevékenységet az adatokkal, melyet Augo Supplement Kft. végez az adatokkal, de azok elvégzésével harmadik személyeket bízott meg, akik Augo Supplement Kft. nevében járnak el.

V.8.1. A cég adatfeldolgozói

Név: SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Tevékenység: Termékek kiszállítása
Kezelt adat kategória: név, szállítási cím, termék, telefonszám, e-mail cím

Név: DHL Express Magyarország Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.
Cím: 1097 Budapest, Táblás utca 39. BUD Nemzetközi Repülőtér Terminal 1,
DHL épület 302, 1185 Budapest
Tevékenység: Termékek kiszállítása
Kezelt adat kategória: név, szállítási cím, termék, telefonszám, e-mail cím

Név: TRANS-O-FLEX Hungary Kft.
Cím: 1239 Budapest, Európa utca. 12
Tevékenység: Termékek kiszállítása
Kezelt adat kategória: név, szállítási cím, termék, telefonszám, e-mail cím

Név: UNAS Online Kft.
Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Tevékenység: weboldalak hosting szolgáltatása, fejlesztése, karbantartása
Kezelt adat kategória: név, szállítási cím, termék, telefonszám, e-mail cím,
bankszámlaszám, születési év, neme, számlázási cím, fax

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

VI.1. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy Augo Supplement Kft.től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve
a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan
megfelelő garanciákról.
VI.2. Helyesbítés és törlés
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Augo Supplement Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.
Augo Supplement Kft. tevékenységét, belső ügymenetét és eljárásrendjét tekintve Augo Supplement Kft.
az adatokat a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül helyesbíti.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történt adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VI.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Augo Supplement Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Augo Supplement Kft. ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előzőek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
VI.4. Az adathordozhatóság
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés önkéntes hozzájárulás vagy a különleges adat kezeléséhez hozzájárulását adta,
vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog előzőek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy –
ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az előzőekben említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.

VI.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben Augo Supplement Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést, olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve
a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az előzőekben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel
kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
VI.6. Értesítési kötelezettség
Augo Supplement Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az adat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

VI.7. Jogorvoslati lehetőségek
VI.7.1. Augo Supplement Kft. közvetlen jogorvoslata
Az érintettnek lehetősége van arra, hogy Augo Supplement Kft. adatkezelésével összefüggésben
felmerült észrevételeit, panaszait, kifogásait közvetlenül Augo Supplement Kft. részére küldje meg
Augo Supplement Kft. jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein, illetve közvetlenül keresse meg
Augo Supplement Kft.-t, és kérje az általa igényelt jogorvoslatot.
Az érintett az adatkezeléssel, az adatkezeléssel összefüggő jogokkal kapcsolatos kérdéseivel, panaszaival, bejelentéseivel az Augo Supplement Kft. Ügyfélszolgálatához fordulhat. Az Ügyfélszolgálat gondoskodik arról, hogy a kérdések, panaszok, bejelentések a megfelelő szervezeti egységhez eljussanak, és azokra az érintett határidőben választ kapjon, a szükséges intézkedések megtörténjenek.
VI.7.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság)
fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte,
vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban.
A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
telefon: +36-1-391-1400
fax: +36 -1-391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
internetcím: www.naih.hu

VI.7.3. Bírósági jogorvoslat
Az érintett az adatkezelő székhelye avagy az érintett lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat
személyes adatai védelme érdekében.

Budapest Környéki Törvényszék

1146 Budapest, Thököly út 97-101

VI.7.4. Adatvédelmi tisztviselő
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire Augo Supplement Kft. nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, Augo Supplement Kft. ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, valamint Augo Supplement Kft. tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az érintett rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá Augo Supplement Kft. nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

VII. ADATBIZTONSÁG

Az adatbiztonság követelménynek eleget téve az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni
és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Augo Supplement Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell
lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget vagy nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
Augo Supplement Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági
mentés);
• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár,
villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

VIII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Augo Supplement Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor
módosítsa, amennyiben azt a tapasztalatok alapján indokoltnak tartja, vagy a módosítást jogszabályváltozás szükségessé teszi.
Amennyibe az érintett a módosításokkal nem ért egyet, úgy a változásról történő tudomásszerzést
követő 8 napon belül írásban jelezheti ezt Augo Supplement Kft. felé. Ebben az esetben az érintett személyes adatait Augo Supplement Kft. köteles törölni, kivéve, ha az adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése nem teszi lehetővé.
Amennyiben az érintett a módosítást a tudomásszerzést követő fenti határidőn belül nem kifogásolja,
úgy az új adatvédelmi szabályok hatályba lépnek az érintett személyes adatai tekintetében.
Budapest, 2021. május 28.

 

 

Augo Supplement Kft.